Analizy rynkowe

analizy rynkowe

Analizy rynkowe

Wprowadzenie produktów czy usług na nowy rynek powinna poprzedzić analiza, która pozwoli nie tylko odpowiednio dobrać narzędzia marketingowe i stworzyć atrakcyjny dla danego rynku przekaz, ale również dostosować oferowany produkt do tego rynku.

Przygotowując analizę tworzymy charakterystykę grup docelowych, która jest specyficzna dla danego rynku. Wskazujemy odpowiednie grupy, do których należy skierować przekaz. Proponujemy również najbardziej efektywne dla danej kampanii kanały i narzędzia. Elementem analizy jest również informacja o obecnej na rynku konkurencji.

Przygotowane przez nas analizy rynku są zawsze indywidualnie dopasowane do promowanego produktu czy usługi i stanowią podstawę do stworzenia efektywnej strategii marketingowej.

Dokumentacja projektów

Prawidłowo prowadzona dokumentacja pozwala na prawidłowe zarządzanie każdym projektem.
W przypadku projektów dotowanych ze środków publicznych, czy to krajowych, czy Unii Europejskiej, właściwa dokumentacja jest również gwarancją wypłaty środków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków publicznych mamy dogłębną wiedzę na temat dokumentacji wymaganej przez poszczególne urzędy zarówno w kraju jak i na poziomie Unii Europejskiej. Dokumentowane przez nas projekty są zawsze prawidłowo rozliczane i pozytywnie przechodzą wszystkie szczeble oficjalnych kontroli.
dokumentacja projektów