Realizacje


Poznań
Telewizyjna kampania międzynarodowa Miasta Poznań

Opis


Kampania promocyjna miasta Poznań skierowana do biznesu

Nazwa kampanii: Kaleidoscope

Spoty: 3 kreacje o długości 30 sekund

Kampania skierowana była głównie do trzech rynków UE:
 Niemcy,
 Wielka Brytania,
 Hiszpania

Okres kampanii: 16 – 30 listopada 2010